Tag Archives: לימודי תזונה

05מאי/14
לימודי תזונה

לימודי תזונה – הטרנד החם בעולם

הבסיס להישרדות הוא ללא כל צל של ספק – תזונה. את זה כולם יודעים, גם אנחנו וגם כל בעלי החיים האחרים עלי אדמות, מי במודע ומי על פי האינסטינקט המולד. עם התפתחות הטכנולוגיה המודרנית קיבל תחוםלכתבה מלאה