Tag Archives: לימודי הוראה

04אוק/14

לימודי חינוך והוראה בישראל

בעבר, להיות מורה היה מקצוע נחשק ונפוץ, והמרדף אליו היה גבוה. עם השנים, התפתחות מערכת החינוך ושינוי פני הדור, מקצוע ההוראה הפך להיות מקצוע הרבה יותר מאתגר אך כזה ששכרו בצידו, גם מבחינת שעות העבודה ובעיקרלכתבה מלאה

לימודי מורה נהיגה

איך הופכים להיות מורה נהיגה?

אנשים המעוניינים לעסוק בהוראת לימודי נהיגה יכולים להצטרף אל קורסים הנערכים במוסדות שונים ברחבי הארץ. תנאי הקבלה העיקרי הוא הפניה חתומה מטעם משרד הרישוי ונושאי הלימוד כוללים את מקצועות התשתית, החוקים והתקנות מורה נהיגה הוא אישלכתבה מלאה